• Polski
  • English
2021-12-28

Wykorzystanie technologii symulacji w wirtualnej rzeczywistości VR w szkoleniu pracowników

Korzystanie z technologii VR do szkolenia pracowników szybko nabiera tempa. Ta metoda pozwala zanurzyć się w każdą sytuację, którą pracownicy mogą napotkać na swojej drodze.

Tylko jeden błąd pracownika może wyrządzić szkodę całej firmie, jej finansom albo jej reputacji. Konsekwencje mogą być różne: od negatywnej opinii o pracy firmy w sieciach społecznościowych po śmierć osoby w pracy. Dalej dowiesz się, w jaki sposób technologia VR może zapobiegać przed takimi sytuacjami.

Należy zauważyć, że firmy na całym świecie coraz częściej korzystają z rzeczywistości wirtualnej (VR), aby zapewnić znaczną poprawę procesu uczenia się. To pozwala stworzyć dokładną symulację sytuacji, z jakimi spotyka się personel.

Największe zainteresowanie VR wykazano w branżach z wysokim ryzykiem: energetyka, budownictwa, produkcja przemysłowa.

Technologia VR jest bardzo popularny w medycynie dla szkolenia specjalistów. Amerykańskie szpitale już teraz aktywnie korzystają z urządzeń wirtualnej rzeczywistości, aby szkolić lekarzy. W szczególności, zarówno początkujący, jak i praktycy uczą się za pomocą rozszerzonej rzeczywistości pracować w sytuacjach trudnych do symulacji w prawdziwym życiu.

Nowe umiejętności są asymilowane nawet o 500% szybciej, a korzystanie z urządzeń wirtualnej rzeczywistości VR może tworzyć prawdziwe wspomnienia, a nie abstrakcyjną wiedzę, którą następnie trzeba nauczyć w praktyce.

Wirtualna rzeczywistość jest również skutecznie wykorzystywana do szkolenia w przemyśle lotniczym i morskim. Wcześniej szkolenie wymagało drogiego sprzętu i intensywnego nadzoru, ale technologia symulacji VR upraszcza ten proces i minimalizuje koszty.

Trend uczenia się VR rośnie szybko, pomimo faktu, że technologia wciąż znajduje się na początku swojej drogi. Wiele programów szkoleniowych znajduje się na wczesnym etapie wdrażania i istnieje ogromny potencjał do rozszerzenia szkoleń dla przedsiębiorstw w takich dziedzinach, jak turystyka i marketing.

Nowoczesne technologie VR umożliwiają projektowanie nowego świata, naśladowanie standardowych i nietypowych sytuacji z pełnym zanurzeniem człowieka w trakcie wydarzeń, co jest szczególnie ważne podczas opracowywania sytuacji kryzysowych.

Podczas szkoleń i kursów w technologii VR, akcje w sytuacjach awaryjnych są przetwarzane i niezawodnie przechowywane w pamięci pracownika. Ze względu na efekt obecności, osoba głęboko przyswaja informacje i zyskuje prawdziwe praktyczne doświadczenie.

Symulator VR - Centrum Nowych Kompetencji (CNK) w Gdańsku

Zalety technologii szkoleń opartych o technologię VR:

  • większe zaangażowanie pracowników w proces, możliwość zmiany scenariuszy, wpłynięcia na bieg wydarzeń;
  • pełna koncentracja na uczeniu się z powodu braku zewnętrznych bodźców;
  • wysoka widoczność – za pomocą technologii VR możesz pokazać dowolny proces, zarówno holistyczne postrzeganie, jak i symulować dowolny stopień szczegółowości;
  • elastyczność aplikacji – rozwój dla konkretnych zadań dydaktycznych.

Jednym z najlepszych zastosowań VR są szkolenia i kursy dla operatorów specjalistycznego sprzętu np.: portowego, budowlanego lub logistycznego oparte na scenariuszach. Osoba jest całkowicie zanurzona w atmosferze pracy, w której może napotkać trudności i rozwiązać problem, zanim stanie się rzeczywistością.

Podobnie jest z weryfikacją kwalifikacji pracownika. Technologia VR pozwala na gromadzenie i przetwarzanie danych zebranych podczas kursu weryfikującego umiejętności i ich ocenę, co ułatwia pracodawcy podejmowanie decyzji personalnych.

Jak donoszą media branżowe, technologia VR jest coraz częściej używana, ponieważ oszczędza dużo czasu, stwarza przewagi konkurencyjne, obniża ryzyka wypadków przy pracy i kosztów z tym związanych, a także ogranicza zaangażowanie fizycznego sprzętu.

Korzystanie z wirtualnej rzeczywistości jest więc jednym z najbardziej udanych sposobów na poprawę umiejętności pracowników i obniżenie ryzyk pracodawcy w krótkim czasie.

Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą szkoleń i kursów zawodowych oraz kursów weryfikujących umiejętności prowadzonych z pomocą technologii symulacji w wirtualnej i rozszerzonej rzeczywistości VR+AR.  

menuchevron-down-circle linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram