Techno Wtorek

Gratulujemy Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i jej prezesowi Przemysławowi Sztanderze jubileuszu 25-lecia. 

Cieszymy się, że nawiązaliśmy współpracę w 2019 roku. Mamy konkrety dzięki programowi “Kompetencje Przemysłu Przyszłości” wyszkoliliśmy kilkadziesiąt osób, które dzięki podniesieniu kwalifikacji znajdą lepsza pracę w portach i logistyce.