Szkolenia dla uchodźców z Ukrainy

Dzięki donatorom możemy wyszkolić drugą grupę uchodźców z Ukrainy na operatorów suwnic.

najpierw solidna dawka przydatnych zwrotów branżowych

następnie szkolenie z teorii i praktyki z wykorzystaniem nazego symulatora VR

potem już łatwiej doszkolić na prawdziwym urządzeniu

jeszcze egzaminy przed TDT

operator gotowy